از جمله مواد پر مصرف در خودروها می‏باشد.

آب رادیاتور به جهت آن که آب رادیاتور همواره در حال تماس با فلزات مختلف سیستم خنک کننده خودرو می‏باشد. لذا تاثیر مستقیمی روی عمر مفید آن‏ها دارد و در صورتی که این محصول از کیفیت مناسب برخوردار نباشد سبب آسیب دیدگی اجزای مختلف از جمله رادیاتور خودرو خواهد شد.
محصولات نانو پارسین در بالاترین کیفیت مواد اولیه در حال تولید و عرضه می‌باشند.